Disclaimer - Margreet Ziengs Schilderijen en Poppen

Margreet Ziengs
Ga naar de inhoud

Disclaimer

 • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
 • Ik ben in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
 • Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.
 • Alle links op deze website worden in een nieuw scherm geopend
 • Deze website gebruikt geen cookies.
 • Het is niet toegestaan om afbeeldingen van deze website te kopiëren en te gebruiken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

     Webdesign & onderhoud:
     [image:image-1]
     Sjoelplein 3
     9951 DA Winsum
     telefoon: 0595-769014 / 06-25172491

     © Margreet Ziengs-van der Dam

     Download het Privacyreglement van Margreet Ziengs

     Deze website wordt 100% groen gehost door Mijndomein.nl.
     Vredeveldseweg 11
     9404 CA Assen
     telefoon: 0592-313351/06-50574107
     Margreet Ziengs
     © Margreet Ziengs (2020)
     Terug naar de inhoud